Smarta laddstolpar för bättre miljö

Det är viktigt att införskaffa rätt Eldon laddstolpar. Här hittar du definitivt rätt produkter för installation. Du kan också ansöka om bidrag om du behöver investera i den här typen av stolpar. Detta grundar sig i ett beslut som riksdagen kom fram till för två år sedan. Detta innebär att man ska ska ge stöd till lokala klimatinvesteringar och detta gör att alla föreningar, företag och organisationer som behöver laddstolpar kan söka bidrag.

Det bidrag som utgår blir då som högst hälften av beloppet dvs 50%. Detta är naturligtvis ett ganska betydande tillskott och det kan därför vara bra att ta reda på vilka möjligheter som finns när det gäller att söka den här typen av hjälp. Detta ska du naturligtvis använda dig av om du funderar på att skaffa laddstolpar eftersom det drastiskt sänker kostnaden och gör det väldigt lönsamt att införskaffa den här typen av hjälpmedel. Detta är väldigt bra beslut. Det är bra att lösningar som är är miljövänliga prioriteras och uppskattas på detta vis.

Laddstolpar till bra pris

Det går att söka bidrag för två stycken varianter, icke publika sådana och publika. De senare är tillgängliga för allmänheten medan det förstnämnda är uppförda på platser som tillhör exempelvis en förening. Det finns dock en punktlista på krav som du hittar på deras hemsida. Du kan då se om detta är ett aktuellt alternativ för dig.

Ansökan fylls i regel i via elektronisk metod på naturvårdsverket. Via länken får du tillgång till hjälp med detta, såväl som en stor kompetens inom elinstallation. De är en del av den svenska innovationskulturen och har utvecklat väldigt effektiva produkter genom åren som är till stor nytta för sina kunder. Deras laddstolpar är av absolut högsta kvalitet.